Student EV Innovation Fair 2019

ขอเชิญชม งานนิทรรศการนวัตกรรมนักศึกษา ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Student EV Innovation Fair)
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
เวลา 10.00 – 15.00 น
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภายในงานจะได้พบกับ :
** บูธแนวคิดนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุจากการแข่งขัน EV Cup 2018
** บูธทุนการศึกษา
** บูธประชาสัมพันธ์งานวิจัย
** บูธทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม

แสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า
งานนี้ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดตอสอบถามได้ที่
โทร. 0-2150-9560
E-mail: thaiev.consortium@gmail.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/CTEVChannel