นางสาว สุกัลญา อารียะ

Emailsukunya.a.cpe@tggs-bangkok.org sukunya.a@tggs.kmutnb.ac.th
Websitehttp://cpe.tggs.kmutnb.ac.th
Telephoneโทร: +66 2555 2000 ต่อ 2930
แฟกซ์: +66 2555 2000 ต่อ 2917
Degrees
Research Interest• Control and Systems Engineering
• Process Control and Simulation
• Process Design and Optimization
Publication
Addressห้องปฎิบัติการ CPE
ชั้น 10 อาคาร TGGS