ผศ. ดร. ชัยยศ พิรักษ์

อาจารย์และนักวิจัย

Emailchaiyod.p@tggs.kmutnb.ac.th
Websitehttp://ce.tggs.kmutnb.ac.th
Telephone+66 2555 2000 ต่อ 2910
Degrees
Research Interest
Publication
Addressห้องทำงานอาจารย์ CE
ชั้น 4 อาคาร TGGS